IMPREZY INTEGRACYJNE - przygoda szkolenie korzyści


Szkolenia i imprezy integracyjne przekształcamy w pełną atrakcji i wyzwań przygodę!

Imprezy integracyjne realizujemy w formie ciekawych gier, zabaw i zajęć, osadzonych najczęściej w "przepięknych
okolicznościach przyrody", w oparciu o doświadczoną kadrę instruktorską oraz najatrakcyjniejsze środki dostępne
na lądzie, wodzie w powietrzu czy pod ziemią.

Mogą one przybrać formę team buildingowych zajęć outdoorowych, których celem jest budowa zespołu
lub wzmacnianie przydatnych dla sprawnej pracy w firmie lub jej działach więzi między pracownikami.

Mogą też być pełną wrażeń ekspedycją krajoznawczo-przygodową, w czasie której przemieszczamy sie kajakami,
jachtami, morskimi kutrami, motolotniami, szybowcami, balonami, podziemnymi kolejkami, autami 4x4, quadami
i innymi pojazdami. Niejeden uczestnik organizowanych przez nas zajęć złapał przysłowiowego bakcyla i przeniósł
na grunt prywatny czy firmowy uprawianie wybranego sportu lub nawet atrakcyjny sposób na spędzanie wakacji.


 
 

Jedną z oferowanych przez nas form, na których zbudowane są imprezy integracyjne są również wyjątkowe
treningi umiejętności niezbędnych do zrozumienia procesów zachodzących podczas wykonywania
obowiązków zawodowych
, np: odzwierciedlające złożoność zarządzania procesowego lub projektowego
czy zarządzania czasem lub umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Szkolenia takie polegają na twórczej oraz zespołowej pracy oraz stanowią bardziej złożoną i rozbudowaną
formę od typowych imprez integracyjnych. Często nawiązują do produkcji filmowych lub teatralnych. Poprzez
atrakcyjność przedstawienia tematu i przeprowadzenia zajęć w oparciu o uczestniczących w nich specjalistów:
trenerów, aktorów, producentów filmowych, choreografów czy operatorów kamer, przynoszą one niezwykłe
rezultaty
 i pozostają na długo w pamięci uczestników co wzmacnia oraz wydłuża efektywność szkoleń.


 
 

Optymalnie jest jeśli tworząc program szkolenia lub imprezy integracyjnej znamy nie tylko problem, który podczas
zajęć powinniśmy zidentyfikować i wskazać jego rozwiązania ale również przewidziany na szkolenie budżet.
Programy mogą bowiem kosztować od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Określenie tych ram jest niezwykle
istotne dla zoptymalizowania programu. Dzięki temu otrzymacie Państwo produkt, który będzie charakteryzował
się najwyższą skutecznością a wydatkowane na ten cel fundusze okażą się inwestycją przekładającą się na
realne korzyści i zyski
Waszej Organizacji. 

A po odbyciu imprezy integracyjnej zapraszamy na pełen atrakcji wieczór. Szczegóły w dziale Event Marketing.